Nieuws

Jury 2015 bekend!

27-5-2015

Peter Lubbers (Buro Lubbers)
Wim Boers (Kadans)
Ronald Schleurholts (Cepezed)
Ruben Blok (Gemeente 's-Hertogenbosch)

Vragen en antwoorden

20-5-2015

Download hier de antwoorden op de binnengekomen vragen.

1 | 2


Info - BAI Prijsvraag 2014 Inzendingen - BAI Prijsvraag 2014

VAN BETONNEN KOLOS NAAR OASE


BAI IDEEËNPRIJSVRAAG
Parkeergarage Wolvenhoek

Tijdens de verkiezingstijd in november 2014 was het al een prominent onderwerp: Duurzaamheid, milieu en groen. Om de leefbaarheid te verbeteren en in te spelen op klimatologische veranderingen, deed één van de politieke partijen een opvallend voorstel: Meer groen op de daken van de binnenstad.

De oude binnenstad van ’s-Hertogenbosch heeft weinig ruimte voor groen: op de stadswalzone, de bomen op de Parade en parken na, is het centrum vooral versteend. Hier vormt de opvang van water en het omgaan met het ‘hitte-eiland’ effect een nieuwe uitdaging.
De gemeente zou hierin een voortrekkersrol kunnen spelen, waarbij haar panden als eerste voorzien worden van groene gevels en daken. Parkeergarage de Wolvenhoek, midden in het centrum van de stad, is hier een voorbeeld van. Reeds voorzien van een deels groene gevel, zou nu het dak aangepakt kunnen worden.

De aanpak van het dak van parkeergarage 'De Wolvenhoek' is door het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) uitgekozen voor de jaarlijkse ideeënprijsvraag 2015. We zoeken naar creatieve, duurzame en haalbare initiatieven met een functioneel programma, die zowel beantwoorden aan het idee van meer groen in de stad als aan de mogelijkheid tot meer groene verblijfsplekken in de stad.
Deze ingreep op een bijna verborgen plek (het dak) in deze historische stad, kan een groots effect hebben op de omgeving. In deze ontwerpopgave staat oog hebben voor de verbinding van het gebouw in de context van zijn omgeving centraal.

Deelname aan de prijsvraag staat open voor iedereen: Professionals, collectieven, individuen of bezielde beginners, uit ’s-Hertogenbosch of daarbuiten. De prijsvraag biedt de kans om iets van de ideeën gerealiseerd te zien.

De BAI-ideeënprijsvraag wordt sinds 1996 georganiseerd en is inmiddels een traditie geworden. De plannen hebben geleid tot allerlei kleine en grote projecten in ’s-Hertogenbosch. Vele daarvan zijn uitgevoerd of in voorbereiding. Denk hierbij aan: ‘De Moerasbrug’ (2004), ‘Een verbinding over de Zuid-Willemsvaart’ (2008), ‘Reset Het Heetmanplein’ (2012) en ‘Laat de Heus vonken!’ (2014).
Voor dit jaar is de titel: 'Parkeergarage Wolvenhoek: Van betonnen kolos naar oase’