Nieuws - BAI Prijsvraag 2013

WINNARS BEKEND!

De winnaars zijn bekend!
EERSTE PRIJS: Hoogspannings Theater
TWEEDE PRIJS: Klap KlapNacht van de Architectuur

De winnaar wordt aanstaande vrijdag tijdens een feestelijke Nacht van de Architectuur bekend gemaakt door wethouder Geert Snijders! 28 juni 19:30 in de Verkadefabriek.


1 | 2 | 3 | 4


Info - BAI Prijsvraag 2013 Inzendingen - BAI Prijsvraag 2013

OPGAVE

BAI IDEEENPRIJSVRAAG Dag van de Architectuur 2013
‘MAAK JOUW THEATER!’
'De Bossche binnenstad als decor voor het ontwerp van jouw tijdelijke podium'

AANLEIDING
2016 Is het Jheronimus Bosch jaar, JB500. Met de internationale manifestatie Jheronimus Bosch 500 herdenken Nederlanders, de stad ’s-Hertogenbosch, inwoners en gasten het vijfhonderdste sterfjaar van één van de grote Nederlandse schildermeesters: Jheronimus Bosch (ca. 1450 – 1516). In 2016 zal er de stad een enorm cultureel programma aanbieden, dat samen met ‘reguliere’ evenementen als theaterfestival Boulevard moet leiden tot een bruisend cultureel jaar.

Voor de evenementen van JB500 is er in feite maar één geschikt decor: de binnenstad van ’s-Hertogenbosch en haar directe omgeving. De Bossche binnenstad vormt hiermee in feite het hele jaar lang één groot evenemententerrein.

DOELSTELLING

In 2016 worden een groot aantal evenementen georganiseerd, met de binnenstad als decor. De omvang van deze evenementen loopt uiteen van kleine, spontane opvoeringen tot voorstellingen waar wel 500 bezoekers bij aanwezig kunnen zijn.
Voor dit grootschalige programma zijn natuurlijk voorzieningen nodig, in de vorm van tijdelijke podia. Gezien de historische uitstraling van de Bossche binnenstad worden bovendien hoge eisen gesteld aan deze temporele 'pop-up' podia. Wij willen jullie dan ook vragen om hardop mee te denken over deze opgave!

Met alle ingezonden ontwerpen wil het BAI, in samenwerking met de gemeente, vorm geven aan een ideeëncatalogus rondom het onderwerp ‘tijdelijke podia’. De ontwerp(st)er van het winnende plan zal bovendien worden uitgenodigd om een presentatie te verzorgen voor de gemeente, voor de stichting JB500 en voor stichting EBCH2018. Last but not least: er is natuurlijk altijd een kans dat het winnende ontwerp gerealiseerd wordt!

DE OPGAVE
‘Maak jouw theater!’
'De Bossche binnenstad als decor voor het ontwerp van jouw tijdelijke podium'

De prijsvraag, uitgeschreven in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch, vraagt je om een ontwerp te maken voor een tijdelijk podium, met de Bossche binnenstad als decor. We zien dit als een unieke mogelijkheid om uitgebreid te onderzoeken welke kansen de binnenstad biedt als decor voor evenementen, en ook in een mogelijk vervolgtraject na te denken over dit soort flexibele podia op andere locaties in de stad.

Met jaarthema van het BAI, "maak jouw stad", willen we het publiek bewust maken van de werking van de stad. Het thema van deze ideeënprijsvraag sluit hier naadloos op aan.

De inzending moet een passend antwoord worden geven op vragen als: wat is de invloed van een tijdelijk podium op een bepaalde plek in de stad? Kan deze worden gebruikt als katalysator voor nieuwe ontwikkeling? Wat voor soort ontwikkelingen kunnen dat zijn? We nodigen de deelnemers hiermee uit om ook mee te denken over thema's als (extreme) tijdelijkheid, flexibiliteit, hergebruik (niet alleen van materialen maar ook van gebouwen) en bewust energiegebruik.


DOCUMENTEN
De volgende documenten worden door de organisatie aangeboden:

Namens de werkgroep DvdA:

Francesca Altavilla (projectleider)
Anja Beyer (projectleider)
Sander Penners
Robin Verstappen

De prijsvraag 'Maak jouw theater!' wordt mede tot stand gebracht door medewerking en financiële bijdragen van o.a.: