Inzendingen - BAI Prijsvraag 2011 BAI Prijsvraag 2011

Overige

49 de bossche tuin 49 de bossche tuin
Hoewel de tuin niet zichtbaar is vanuit de stad wordt de nieuwsgierigheid gewekt door ‘schietgaten’ in de muur aan te brengen die het mogelijk maken een glimp op te vangen van de tuin.
50 verdronken kruithuis 50 verdronken kruithuis
Het nieuwe bastion met water en terrassen vormt een podium voor festiviteiten zoals Maritiem, Jazz in Duketown en de Boulevard.
51 B.E.C.Beschermende energieke creativiteit 51 B.E.C.Beschermende energieke creativiteit
Het ‘schiereiland’ zal nu onderdak bieden aan culturele expressie waarbij geborgenheid en rust gewenst is.
52 In Den Bosch doet het terrein 52 In Den Bosch doet het terrein
Dit ontwerp geeft de stad een groene cultuurhistorische gelaagde plek, met eigentijdse toevoeging en voor een breed publiek toegankelijk.
53 Reset het kruithuis reset de ouderen 53 Reset het kruithuis reset de ouderen
Het Kruithuis gebied wordt geRESET tot een recreatiecentrum voor ouderen.
54 de brug stond open 54 de brug stond open
Er wordt spontane sociale interactie uitgelokt tussen alle Bosschenaren.
55 energie voor de toekomst 55 energie voor de toekomst
De nieuwbouw zal het kruithuiscomplex - in letterlijke en figuurlijke zin - van nieuwe energie voor de toekomst voorzien.
56 Pop-up-podium 56 Pop-up-podium
Top tech gecombineerd met een Popup culuur kan op bijzondere wijze impuls geven aan innovatieve veranderingen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Info - BAI Prijsvraag 2011 Inzendingen - BAI Prijsvraag 2011 Prijsvraag 2011 - Reset Kruithuis - Bosch Architectuur Initiatief

Derde prijs

36 stadstuin het kruithuis


Het Kruithuis. Het kruit is verdwenen, de dampen opgetrokken. Het Kruithuis, één van de, zo niet de parel van de vestingwerken is monumentaal leeg.
Eigenaardig leeg. Mooi leeg. Zeshoekig leeg. Binnen leeg en in het hart leeg. Een magisch decor en onderkomen voor activiteiten van de stad. Een vestinghuis.
Aan het Kruithuis zal het niet liggen.
Wel aan de omgeving. De gracht is gedempt, auto’s, schuren en hekken van de buren, het officiershuis en de bakkerij, tot aan de gevel van het Kruithuis. Het Kruithuis is de rug toegekeerd, verrommeld en vergeten.
In het plan de stadstuin wordt de wereld van het Kruithuis in ere hersteld. De gracht, 10 meter breed en 1 meter diep wordt hergraven. Het Kruithuis wordt weer de geïsoleerd gelegen toren zoals Blaeu hem in 1649 gezien moet hebben. Het cirkelvormige pad verbindt de officierswoning, de bakkerij, de vestingmuur, de Aa en de Zuid-Willemsvaart.
De militaire bakkerij, een prachtig lang pand, wordt omgebouwd tot café/restaurant met zonnig zicht op het park. Het officiershuis wordt vestigingsmuseum. Het gebouw wordt op de begane grond doorsneden door het cirkelvormige pad. Vanaf de opengewerkte verdieping is er prachtig zicht op het uit het water rijzende kruithuis.
Het pad brengt je langs de vestingmuren en de Aa, met aanlegplaats voor boten en een trap over de vestingmuur.
De Zuid-Willemsvaart wordt binnenkort recreatief stadswater. De watertribune en het waterpodium op de zon verbinden land en water en de Zuid-Willemsvaart en het Kruithuis.
De ‘Stadstuin het Kruithuis’ voegt zich eerbiedig naar het Kruithuis en verbindt heden en verleden tot een dynamisch stadspark van monumentale waarde en betekenis. De potentie van de vestingwerken in dit deel van de stad is nog als, groter na omlegging van de Zuid-Willemsvaart, de Citadel, de haven met waterpoort en de kop van het zand in de plannen betrokken kunnen worden.