Inzendingen - BAI Prijsvraag 2011 BAI Prijsvraag 2011

Overige

41 aandacht voor mensen zorg voor groente 41 aandacht voor mensen zorg voor groente
Het Kruithuis-complex als een mogelijkheid om zorg, kleinschalige tuinbouw en recreatie te combineren in een stedelijke omgeving.
42 Ground zero 42 Ground zero
Het kruithuis dat eens een teken van oorlog was, gebouwd op 1 kanonskogel afstand van de stad, vormt nu, door uitdeining van het stadscentrum, een onderdeel van de stad.
43 Kruithuisplein 43 Kruithuisplein
Monumenten geven betekenis aan iets wat anders een generieke massa huizen is. Daarom moeten we ze koesteren.
44 Reset3 44 Reset3
Het park neemt bezit van de straat aan de achterzijde van het kruithuis en maakt het zo mogelijk om naar de stad toe het historisch 'groene beeld' weer te herstellen.
45 Resomatorium 45 Resomatorium
Het Kruithuis biedt ruimte aan een plek waar men afgesloten van zijn omgeving waardig afscheid kan nemen van een dierbare; een Resomatorium.
46 Het land(t) in de stad 46 Het land(t) in de stad
De moestuin van de stad; dat was vroeger de zone tussen stadsmuur en stadscentrum.
47 I AM MOnument 47 I AM MOnument
Ter plaatse van de binnenplaats lijkt er een implosie te hebben plaats gevonden.
48 de openbare huiskamer 48 de openbare huiskamer
Wat als het Kruithuis een ruimte zou worden voor de Bosschenaren om elkaar te leren kennen? Zeg maar een buurthuis, maar dan hip.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Info - BAI Prijsvraag 2011 Inzendingen - BAI Prijsvraag 2011 Prijsvraag 2011 - Reset Kruithuis - Bosch Architectuur Initiatief

Derde prijs

36 stadstuin het kruithuis


Het Kruithuis. Het kruit is verdwenen, de dampen opgetrokken. Het Kruithuis, één van de, zo niet de parel van de vestingwerken is monumentaal leeg.
Eigenaardig leeg. Mooi leeg. Zeshoekig leeg. Binnen leeg en in het hart leeg. Een magisch decor en onderkomen voor activiteiten van de stad. Een vestinghuis.
Aan het Kruithuis zal het niet liggen.
Wel aan de omgeving. De gracht is gedempt, auto’s, schuren en hekken van de buren, het officiershuis en de bakkerij, tot aan de gevel van het Kruithuis. Het Kruithuis is de rug toegekeerd, verrommeld en vergeten.
In het plan de stadstuin wordt de wereld van het Kruithuis in ere hersteld. De gracht, 10 meter breed en 1 meter diep wordt hergraven. Het Kruithuis wordt weer de geïsoleerd gelegen toren zoals Blaeu hem in 1649 gezien moet hebben. Het cirkelvormige pad verbindt de officierswoning, de bakkerij, de vestingmuur, de Aa en de Zuid-Willemsvaart.
De militaire bakkerij, een prachtig lang pand, wordt omgebouwd tot café/restaurant met zonnig zicht op het park. Het officiershuis wordt vestigingsmuseum. Het gebouw wordt op de begane grond doorsneden door het cirkelvormige pad. Vanaf de opengewerkte verdieping is er prachtig zicht op het uit het water rijzende kruithuis.
Het pad brengt je langs de vestingmuren en de Aa, met aanlegplaats voor boten en een trap over de vestingmuur.
De Zuid-Willemsvaart wordt binnenkort recreatief stadswater. De watertribune en het waterpodium op de zon verbinden land en water en de Zuid-Willemsvaart en het Kruithuis.
De ‘Stadstuin het Kruithuis’ voegt zich eerbiedig naar het Kruithuis en verbindt heden en verleden tot een dynamisch stadspark van monumentale waarde en betekenis. De potentie van de vestingwerken in dit deel van de stad is nog als, groter na omlegging van de Zuid-Willemsvaart, de Citadel, de haven met waterpoort en de kop van het zand in de plannen betrokken kunnen worden.