Inzendingen - BAI Prijsvraag 2011 BAI Prijsvraag 2011

Overige

14 MES 14 MES
Het doel is het hotel niet alleen qua comfort aan ook aan BREEAM score te laten voldoen aan 4 of 5 sterren.
15 Kaliber 6.25 15 Kaliber 6.25
Een sfeervolle historische culturele en culinaire ambiance.
16 Fietshotel Het Kruithuis 16 Fietshotel Het Kruithuis
Fietshotel Het Kruithuis vormt de schakel tussen fietsen door de Meijerij en een dagje uit in Den Bosch.
17 onder 't kruithuis 17 onder 't kruithuis
Door een aansluiting te creëren aan stadszijde, openen we het Kruithuis aan de kant waar hij het meest gesloten is.
18 Escargot-De Stadsherberg 18 Escargot-De Stadsherberg
Als Stadsherberg is het Kruithuis in zijn functie open naar de stad Den Bosch en behoud haar eigen dichte, omarmende en beschermende karakter.
19 de Kruithuis kruisbestuiving 19 de Kruithuis kruisbestuiving
Natuur is niet alleen iets waar je in het weekend doorheen fietst.
20 Tuin der Lusten 20 Tuin der Lusten
Jheronimus was te kooi gekropen
En de verdorven slaap
Had zijn wakker oog beslopen
En hem, leeuw gemaakt tot schaap
21 Binnenste buiten 21 Binnenste buiten
Als buiten binnen wordt
en binnen gaat naar buiten
ontmoeten oude vormen de nieuwe.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Info - BAI Prijsvraag 2011 Inzendingen - BAI Prijsvraag 2011 Prijsvraag 2011 - Reset Kruithuis - Bosch Architectuur Initiatief

Derde prijs

36 stadstuin het kruithuis


Het Kruithuis. Het kruit is verdwenen, de dampen opgetrokken. Het Kruithuis, één van de, zo niet de parel van de vestingwerken is monumentaal leeg.
Eigenaardig leeg. Mooi leeg. Zeshoekig leeg. Binnen leeg en in het hart leeg. Een magisch decor en onderkomen voor activiteiten van de stad. Een vestinghuis.
Aan het Kruithuis zal het niet liggen.
Wel aan de omgeving. De gracht is gedempt, auto’s, schuren en hekken van de buren, het officiershuis en de bakkerij, tot aan de gevel van het Kruithuis. Het Kruithuis is de rug toegekeerd, verrommeld en vergeten.
In het plan de stadstuin wordt de wereld van het Kruithuis in ere hersteld. De gracht, 10 meter breed en 1 meter diep wordt hergraven. Het Kruithuis wordt weer de geïsoleerd gelegen toren zoals Blaeu hem in 1649 gezien moet hebben. Het cirkelvormige pad verbindt de officierswoning, de bakkerij, de vestingmuur, de Aa en de Zuid-Willemsvaart.
De militaire bakkerij, een prachtig lang pand, wordt omgebouwd tot café/restaurant met zonnig zicht op het park. Het officiershuis wordt vestigingsmuseum. Het gebouw wordt op de begane grond doorsneden door het cirkelvormige pad. Vanaf de opengewerkte verdieping is er prachtig zicht op het uit het water rijzende kruithuis.
Het pad brengt je langs de vestingmuren en de Aa, met aanlegplaats voor boten en een trap over de vestingmuur.
De Zuid-Willemsvaart wordt binnenkort recreatief stadswater. De watertribune en het waterpodium op de zon verbinden land en water en de Zuid-Willemsvaart en het Kruithuis.
De ‘Stadstuin het Kruithuis’ voegt zich eerbiedig naar het Kruithuis en verbindt heden en verleden tot een dynamisch stadspark van monumentale waarde en betekenis. De potentie van de vestingwerken in dit deel van de stad is nog als, groter na omlegging van de Zuid-Willemsvaart, de Citadel, de haven met waterpoort en de kop van het zand in de plannen betrokken kunnen worden.