Inzendingen - BAI Prijsvraag 2011 BAI Prijsvraag 2011

Overige

05 Art&Business 05 Art&Business
Zakenmensen en kunstenaars: flirten doen ze al volop.
06 Geef DB meer alure 06 Geef DB meer alure
Door het aanbrengen van een glazen dak over de binnenplaats ontstaat een ruime vermeerdering van het effectieve vloeroppervlak.
07 mc2 07 mc2
Om de exploitatie verder op te voeren, zit er ook een bso en/of kinderdagopvang met buitenruimte in dit plan.
08 vetvrij papierke dur om 08 vetvrij papierke dur om
Het terrein transformeert van niemandsland naar een laagdrempelig park.
09 Luna Lodge 09 Luna Lodge
Luna Lodge maakt van het kruithuis een (commercieel) hotel in een lunapark.
10 MOYSES' GLOBE 10 MOYSES' GLOBE
Huisvesting en (t)huistheater Rederijkerskamer Moyses’ Bosch.
12 't zoorgpaardje 12 't zoorgpaardje
Het Kruithuis biedt structuur, overzicht en bescherming.
13 Dan liever de lucht in 13 Dan liever de lucht in
Het Kruithuis huisvest een educatief centrum voor experimenten, innovaties en dienstverlening voor virtual en cybertechnologie.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Info - BAI Prijsvraag 2011 Inzendingen - BAI Prijsvraag 2011 Prijsvraag 2011 - Reset Kruithuis - Bosch Architectuur Initiatief

Derde prijs

36 stadstuin het kruithuis


Het Kruithuis. Het kruit is verdwenen, de dampen opgetrokken. Het Kruithuis, één van de, zo niet de parel van de vestingwerken is monumentaal leeg.
Eigenaardig leeg. Mooi leeg. Zeshoekig leeg. Binnen leeg en in het hart leeg. Een magisch decor en onderkomen voor activiteiten van de stad. Een vestinghuis.
Aan het Kruithuis zal het niet liggen.
Wel aan de omgeving. De gracht is gedempt, auto’s, schuren en hekken van de buren, het officiershuis en de bakkerij, tot aan de gevel van het Kruithuis. Het Kruithuis is de rug toegekeerd, verrommeld en vergeten.
In het plan de stadstuin wordt de wereld van het Kruithuis in ere hersteld. De gracht, 10 meter breed en 1 meter diep wordt hergraven. Het Kruithuis wordt weer de geïsoleerd gelegen toren zoals Blaeu hem in 1649 gezien moet hebben. Het cirkelvormige pad verbindt de officierswoning, de bakkerij, de vestingmuur, de Aa en de Zuid-Willemsvaart.
De militaire bakkerij, een prachtig lang pand, wordt omgebouwd tot café/restaurant met zonnig zicht op het park. Het officiershuis wordt vestigingsmuseum. Het gebouw wordt op de begane grond doorsneden door het cirkelvormige pad. Vanaf de opengewerkte verdieping is er prachtig zicht op het uit het water rijzende kruithuis.
Het pad brengt je langs de vestingmuren en de Aa, met aanlegplaats voor boten en een trap over de vestingmuur.
De Zuid-Willemsvaart wordt binnenkort recreatief stadswater. De watertribune en het waterpodium op de zon verbinden land en water en de Zuid-Willemsvaart en het Kruithuis.
De ‘Stadstuin het Kruithuis’ voegt zich eerbiedig naar het Kruithuis en verbindt heden en verleden tot een dynamisch stadspark van monumentale waarde en betekenis. De potentie van de vestingwerken in dit deel van de stad is nog als, groter na omlegging van de Zuid-Willemsvaart, de Citadel, de haven met waterpoort en de kop van het zand in de plannen betrokken kunnen worden.