Inzendingen - BAI Prijsvraag 2011 BAI Prijsvraag 2011

Eerste prijs

33 cour d'honneur 33 cour d'honneur
Het ontwerp stelt zich tot doel om het Kruithuis op te nemen in een nieuw ensemble waarin ook de voormalige officierswoningen, het gewerenhuisje en de militaire bakkerij worden opgenomen.

Tweede prijs

22 aan de andere kant 22 aan de andere kant
Een duurzaam gebruik van het Kruithuis bestaat bij gratie van haar flexibele bruikbaarheid en optimale zichtbaarheid van alle kanten.

Derde prijs

36 stadstuin het kruithuis 36 stadstuin het kruithuis
In het plan de stadstuin wordt de wereld van het Kruithuis in ere hersteld. De gracht, 10 meter breed en 1 meter diep wordt hergraven. Het Kruithuis wordt weer de geïsoleerd gelegen toren zoals Blaeu hem in 1649 gezien moet hebben.

Eervolle vermelding

11 Door een lontje 11 Door een lontje
Een voetgangers route door het gebouw heen waardoor deze dagelijks gebruikt wordt en voetgangers in contact komen met de inhoud.

Overige

01 krUITthuis 01 krUITthuis
Openbare recreatie op een unieke locatie in de stad.
02 [inside] 02 [inside]
De kernkwaliteit van Het Kruithuis ligt op het binnenterrein.
03 silent movie 03 silent movie
Een gebouw wat zich bij uitstek leent voor een filmhuis.
04 Kruidenhuis 04 Kruidenhuis
Den Bosch, een stad van levensgenieters, neemt het biologische voortouw in het Bourgondische Brabant.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Info - BAI Prijsvraag 2011 Inzendingen - BAI Prijsvraag 2011 Prijsvraag 2011 - Reset Kruithuis - Bosch Architectuur Initiatief

Overige

02 [inside]


Bij het herbestemmen van Het Kruithuis en het aangrensde terrein is gekeken naar de kern kwaliteit van het gebouw. Daarbij valt op dat er meer aandacht besteed is aan het binnenterrein dan aan de buitengevels.

De kernkwaliteit van “Het Kruithuis” ligt om die redenen op het binnenterrein. Het ontwerp, met als toepasselijk motto [INSIDE], gaat uit van een overkapping van het binnenterrein om de kernkwaliteit van Het Kruithuis te versterken. Hierbij ontstaat tevens de mogelijkheid voor een functie uitbreiding in de vorm van een restaurant. De huidige expositieruimtes zijn behouden gebleven en geven het gebouw zijn openbare karakter. De buitengevels blijven onaangetast zodat het gebouw in zijn huidige vorm blijft bestaan.

Het ontwerp voorziet ook in een terreindeling. Naast een stadspark/beeldentuin ontstaat er ruimte voor een aantal stadswoningen. Het totaalontwerp is dan ook een combinatie van wonen, kunstvormen en behoud van geschiedenis.