Inzendingen - BAI Prijsvraag 2012 BAI Prijsvraag 2012

Eerste prijs

31 Heetmanpark 31 Heetmanpark
Zo blijft het Heetmanplein de structuur zoals ontworpen door de heer Heetman zelf, maar zal worden gebruikt als park, het Heetmanpark.
37 Circus Jeroen Bosch 37 Circus Jeroen Bosch
Contrasterend met het asfalt is de stadsmuur ontworpen als modern, wit object: pontificaal en neutraal tegelijkertijd.

Eervolle vermelding

27 Mijnplein 27 Mijnplein
Dit voorstel combineert de ‘architectuur’ met het ‘bordje’ en voegt een openbare ruimte toe.
49 De Tuin der Lusten 49 De Tuin der Lusten
De natuur heeft de stad belegerd en heeft weer een beetje terrein gewonnen! Welkom in de Tuin der Lusten!

Overige

01 Park + Plein + Poort 01 Park + Plein + Poort
Den Bosch is als enige stad in Noord-Brabant onverminderd populair als woonstad.
02 Bolwerkenpark 02 Bolwerkenpark
Het bolwerk transformeren van verdedigingswerk naar intermediair tussen de stad en landschap.
03 Plein 1629 03 Plein 1629
De herinrichting Heetmanplein biedt een unieke kans de stad een entree terug te geven die een blijvende indruk maakt.
04 Vloeiende Vesting 04 Vloeiende Vesting
Bij de “Vloeiende vesting” worden twee cruciale kenmerken van het Wilhelminaplein als uitgangspunt genomen: De vloeiende verkeersknoop en de vestingwerken.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Info - BAI Prijsvraag 2012 Inzendingen - BAI Prijsvraag 2012

Eerste prijs

37 Circus Jeroen Bosch


Voor dit ontwerp is de tegenstelling tussen architectuur
en natuur, typerend voor het huidige Heetmanplein als uitgangspunt genomen.
Ter versterking van dit contrast hebben wij een stadsmuur ontworpen die fungeert als één grote entree. Een rondgaande poort die, verwijzend naar de oude stadswal, de grens tussen stad en land markeert.
Om het contrast met de natuur verder te versterken is het binnengebied vormgegeven als een geasfalteerd parkeerterrein waarbij de parkeerindeling bewust geen rekening houdt met bestaande objecten. Om het verschil met het asfalt voelbaar
te maken, wordt de bestaande verkeersroute bestraat met kasseien.
Contrasterend met het asfalt is de stadsmuur ontworpen als modern, wit object: pontificaal en neutraal tegelijkertijd.
Met deze ommuring wordt een plein gecreëerd dat op vele manieren kan worden gebruikt.
Zo ontstaat een doorgangsgebied dat tegelijkertijd verblijfsgebied is: een plein omringd door een iconische muur dat dé entree tot de stad vormt.