Inzendingen - BAI Prijsvraag 2012 BAI Prijsvraag 2012

Eerste prijs

31 Heetmanpark 31 Heetmanpark
Zo blijft het Heetmanplein de structuur zoals ontworpen door de heer Heetman zelf, maar zal worden gebruikt als park, het Heetmanpark.
37 Circus Jeroen Bosch 37 Circus Jeroen Bosch
Contrasterend met het asfalt is de stadsmuur ontworpen als modern, wit object: pontificaal en neutraal tegelijkertijd.

Eervolle vermelding

27 Mijnplein 27 Mijnplein
Dit voorstel combineert de ‘architectuur’ met het ‘bordje’ en voegt een openbare ruimte toe.
49 De Tuin der Lusten 49 De Tuin der Lusten
De natuur heeft de stad belegerd en heeft weer een beetje terrein gewonnen! Welkom in de Tuin der Lusten!

Overige

01 Park + Plein + Poort 01 Park + Plein + Poort
Den Bosch is als enige stad in Noord-Brabant onverminderd populair als woonstad.
02 Bolwerkenpark 02 Bolwerkenpark
Het bolwerk transformeren van verdedigingswerk naar intermediair tussen de stad en landschap.
03 Plein 1629 03 Plein 1629
De herinrichting Heetmanplein biedt een unieke kans de stad een entree terug te geven die een blijvende indruk maakt.
04 Vloeiende Vesting 04 Vloeiende Vesting
Bij de “Vloeiende vesting” worden twee cruciale kenmerken van het Wilhelminaplein als uitgangspunt genomen: De vloeiende verkeersknoop en de vestingwerken.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Info - BAI Prijsvraag 2012 Inzendingen - BAI Prijsvraag 2012

Eerste prijs

31 Heetmanpark


De voorgestelde herstructurering van het Heetmanplein geeft aanleiding tot de vraag wat de nieuwe betekenis van deze plek zal moeten zijn. Wij geloven dat deze betekenis te vinden is in het infrastructurele belang van deze locatie voor de stad. Dit heeft geleid tot de aanwezigheid van verschillende water-, verdedigings - en wegenstructuren die door de eeuwen heen zijn gebouwd om de veranderende stad te kunnen blijven faciliteren.

Om deze betekenis tastbaar te maken zullen de bestaande historische infrastructuren bewaard of nagebootst worden in een openbaar park. De zogenaamde ‘reset’ wordt vervolgens gezien als herprogrammering van deze bestaande infrastructuren. Zo blijft het Heetmanplein de structuur zoals ontworpen door de heer Heetman zelf, maar zal worden gebruikt als park, het Heetmanpark.

Deze ruimte zal naast een entree naar de oude binnenstad worden versterkt als belangrijk knooppunt waar verschillende stedelijke en landschappelijke kwaliteiten, routes en gebruikers samenkomen en hun plek kunnen vinden.