Nieuws - BAI Prijsvraag 2012 BAI Prijsvraag 2012

WINNAARS BEKEND

De winnaars zijn bekend!
HEETMANPARK en CIRCUS JEROEN BOSCH

Nacht van de Architectuur

De winnaar wordt aanstaande vrijdag tijdens een feestelijke Nacht van de Architectuur bekend gemaakt door wethouder Geert Snijders! 29 juni 19:30 in de Verkadefabriek.

1 | 2 | 3 | 4


Info - BAI Prijsvraag 2012 Inzendingen - BAI Prijsvraag 2012

OPGAVE

BAI IDEEENPRIJSVRAAG Dag van de Architectuur 2012
‘RESET HEETMANPLEIN! Welkom in Den Bosch
"Bedenk een nieuwe entree voor ’s-Hertogenbosch en geef daarmee opnieuw betekenis aan de plek."

DE AANLEIDING
In de laatste jaren is veel in de Bossche vestingwerken geïnvesteerd. Bij de restauratie van de vesting worden verbindingen gelegd met ruimtelijke ordening, toerisme, openbare ruimte, cultuur en landschap. Zo werd herstel van de stadsmuur gekoppeld aan een nieuwe doorgang voor vaartochten, wordt in het nieuwe Bastion Maria een bergbezinkbassin gerealiseerd en wordt in het project Stadsdommel samengewerkt met het waterschap. Ook ligt er het plan voor een nieuwe parkeergarage onder de stadsgracht bij de Hekellaan.
Voor de aanpak van het Heetmanplein (officieel Wilhelmina- en Willemsplein) is inmiddels een planteam aan het werk gegaan. Door onder andere de vervolmaking van de rondweg om ’s-Hertogenbosch wordt het verkeer, welke voorheen gebruik maakte van het Heetmanplein omgeleid. Dit gaf ruimte en mogelijkheden voor een nieuwe verkeersstructuur en daarmee een nieuwe inrichting van het totale gebied. Inmiddels is er een nieuwe verkeersstructuur vastgesteld waarbij rekening is gehouden met ruimte voor groen, openbare ruimte en de vestingwerken.

DOELSTELLING
Den Bosch is een van de meest gastvrije steden van ons land. Een nieuwe entree is het perfecte visitekaartje voor de stad!
Maar wat is eigenlijk een entree? Is het een kunstwerk om de plek te markeren? Is het een gebouw? Een poort? Wat zou de toegevoegde functie kunnen zijn? Is het een plek om, gezien de koppeling met de vestingwerken, mensen buiten te houden of juist te verwelkomen?
De ambitie van de gemeente ’s-Hertogenbosch is het Heetmanplein zodanig in te richten, dat daarmee een nieuwe betekenis aan de plek en de directe omgeving gegeven kan worden. Van verkeersplein tot gastvrije entree van de stad? De herinrichting leidt mogelijk tot nieuwe kansen. Het opnieuw programmeren van de locatie waardoor de plek verbindt! Verbind door middel van een passend theater, parkeergarage, woontoren, park of molen? Een plek waar men kan straks kan wonen, werken en met de directe aanwezigheid van het Bossche Broek kan recreëren? Kortom: een RESET van het gebied.

Het is goed mogelijk dat onder het maaiveld de funderingen van de voormalige middeleeuwse Vughterpoort nog volledig aanwezig zijn. Ook de funderingen van het hoornwerk, de bastions aan beide zijden van de poort, moeten er nog zijn. Verderop op het Wilhelminaplein stond zelfs een molen waarover volop gediscussieerd wordt binnen de Bossche politiek.

Wij vragen je mee te denken over deze opgave toegespitst op deze specifieke locatie. Met alle resultaten van de prijsvraag wil het BAI een bijdrage leveren aan de discussie over deze plek en de gemeente inspireren in de verdere plan- en visieontwikkeling. De ontwerper/ ontwerpster van het winnende plan zal worden uitgenodigd een planpresentatie te verzorgen aan de gemeente. Naast een inspirerende idee is met opzoek naar een nieuwe naam voor het ‘oude’ Heetmanplan!

DE OPGAVE
"Bedenk een nieuwe entree voor ’s-Hertogenbosch en geef daarmee opnieuw betekenis aan de plek."

De volledige prijsvraagtekst, nota’s, visies en locatietekeningen zijn hier te downloaden:

DOCUMENTEN
De volgende documenten worden door de organisatie aangeboden: Voor deze prijsvraag gelden de voorwaarden zoals vermeld in dit prijsvraagprogramma.

Namens de werkgroep DvdA,
Michael Bol - voorzitter BAI
Francesca Altavilla en Sander Penners

De prijsvraag ‘RESET HEETMANPLEIN' wordt mede tot stand gebracht door medewerking en financiële bijdragen van o.a.:
BAI logos sponsoren